Våra tjänster

 

Revision

Vår revision är verksamhetsorienterad och utgår från det enskilda företagets

mål och strategier. Vår revisionsansats, våra hjälpmedel och uppdragsbemanning

anpassas därför efter varje kunds behov. Målsättningen är att revisionen ska tillföra

värde till företaget, vara kostnadseffektiv samt passa just ditt företag.

 

 

Redovisning

· Bokföring, resultatrapportering
· Bokslut, årsredovisningar
· Kundreskontra
· Leverantörsreskontra
· Skattedeklarationer
 

 

Rådgivning

· Ekonomistyrning
· Resultat- och likviditetsplanering, budget
· Företagsvärderingar, överlåtelser
· Generationsskiften
· Skatterådgivning, skatteplanering
· Företagsdeklarationer
· Bolagsbildningar, företagsombildningar

· Ägarfrågor

· Bolagsärenden